เทศบาลตำบลหนองม่วงได้จัดงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 มีคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้านเทศบาล สมาชิก อปพร. อสม. และกลุ่มออกกำลังกาย กลุ่มเกษตรฯ ของเทศบาลมา รวมกลุ่มแบ่งเป็น 5 สี ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

 

กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณแสงสว่างในเขตเทศบาล เพื่อความสะดวกปลอดภัยประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

และออกปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันฯ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2561  ณ สนามกีฬา ข้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง

    วันที่ 1 มกราคม 2561 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวหนองม่วง  จัดโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี ณ บริเวณหน้าตลาดหนองม่วง มีชาวตลาดหนองม่วงร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

งานวันเด็กเทศบาลตำบลหนองม่วง วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 มีหน่วยงานต่างๆ ชุมชนเทศบาล พ่อค้าประชาชน มามาร่วมออกร้านจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมแจกขนม อาหารและของเล่นแก่เด็กๆเป็นจำนวนมากมาย และรมอบใบประกาศแก่เยาวชนดีเด่น

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานร่วมกับกองช่างเทศบาล ติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วรถ ตามประชามติของชุมชน ในการป้องกันอุบัติเหตุ จากขับขี่รถด้วยความเร็วสูง ซึ่งมักทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในซอยเทศบาล 13

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วงจัด  งานวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียน เมื่อศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นอนาคตของชาติ กล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมเกม การแจกขนมของเล่นแก่เด็กๆ

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกันออกซ่อมแซม ปรับปรุงรั้วบ่อขยะเทศบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากขยะมูลฝอย ที่อาจปลิวไปในพื้นที่ของประชาชน เนื่องจากมีลมพัดแรงในช่วงนี้

 

 

“ ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ในนามคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาล

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

จงดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุข

ด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ เทอญ”

 

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมประชุมหารือโครงการของกองทุนฯร่วมกับโรงพยาบาลหนองม่วง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 กิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ด้วยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนหนองม่วงวิทยา และเทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ออกรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมสมทบโครงการก้าวคนละก้าว สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ ได้ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 10,432 บาท ซึ่งจะได้ส่งมอบเงินตามวัตถุประสงค์ต่อไป